Model 3D dworca w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Model 3D dworca w Ołdrzychowicach Kłodzkich został wykonany z zastosowaniem techniki fotogrametrii. Model, poza funkcją dokumentacji stanu aktualnego, posłużył do opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej tego obiektu.
Model murów miejskich w Opolu