• projekty domów jednorodzinnych i adaptacje gotowych projektów
  • projekty architektoniczno-budowlane dla obiektów zabytkowych
  • przebudowy i adaptacje istniejących obiektów
  • architekt, kierownik budowy, inspektor nadzoru
  • doradztwo budowlane, ekspertyzy techniczne i mykologiczne
  • inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz dokumentacja zabytków (rysunki 2D i modele 3D)
  • przeglądy okresowe obiektów budowlanych
  • inspekcje budowlane
  • dokumentacja fotograficzna i filmowa z użyciem drona
  • ortofotomapy nieruchomości